Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Programy finansowane ze środków budżetu państwa

Czcionka:

 

 

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Dotacja celowa budżetu państwa dla Gminy Lanckorona na rok 2021 w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy:-Pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych) .

Wartość dofinansowania 23 909
(słownie: dwadzieścia trzy tysięce dziewięćset dziewięć złotych)

Całkowity koszt zadania: 39 849
(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lanckoronie od 1 stycznia 2021 r. realizuje program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dni 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007).

 Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

– dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
– dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponad gimnazjalnej,
– osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym
i niepełnosprawnym

W ramach programu może być udzielona pomoc w zakresie:

1. Posiłku
2. Zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności
3. Świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:

  • 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej;

  • 792,00 zł dla osoby w rodzinie.

 

……………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ – ROK 2021


 

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego beneficjanta polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust 1pkt.18 ustawy o pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań , o których mowa w art. 17 ust 1 pkt.3, 4, 14, 19 ,20 oraz art. 18 ust 1 pkt. 3-8, z uwzględnieniem art 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust 4 tej ustawy.

Kwota dotacji: 35 611

..............................................................................................................................................................................................................................................................

 

https://das.mpips.gov.pl/source/senior-plus-logo.jpg

 

Program Wieloletni" Senior+" na lata 2015-2020 edycja 2018

 

Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Lanckoronie

 

Celem dotacji jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów.

 

Wyskość dotacji: 149 728,80 zł

 

Całkowity koszt: 187 161 zł

 

 

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny