Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ochrona danych osobowych

Czcionka:

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lanckoronie dostępny jest dla osób zainteresowanych w pokoju pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka (adres: ul. 3 Maja 11, 34-143 Lanckorona). 

 

AKTUALNOŚCI:

Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych

Utworzono dnia 28.05.2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lanckoronie  informuje, że administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Kierownik GOPS z siedzibą ul. 3 Maja 11, 34-143 Lanckorona, tel. 33 88763591, e-mail : gops.lan@op.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lanckoronie.

Informujemy, że:

  1. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych.

  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

  3. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  5. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeśli przewidują to odpowiednie przepisy prawa.

  7. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lanckoronie.

  8. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez nas usługi, o którą się Państwo staracie.

  9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach – na podstawie Waszej zgody.

  10. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: ul. 3 Maja 11, 34-143 Lanckorona, tel. 33 8763591 w. 24, e-mail : gops.lan@op.pl.

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowe przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Wam w związku z tym praw zawarte są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 

czytaj dalej na temat: Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny