Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Deklaracja dostępności cyfrowej


Wstęp deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lanckoronie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.lanckorona.naszops.pl

Dane teleadresowe jednostki:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

ul. 3 Maja 11

34-143 Lanckorona

tel./fax 33 876 35 91

tel. 33 876 36 99

kom. 506 929 657

mail: gops.lan@op.pl

e-PUAP: /GOPSLna/skrytka

Data publikacji strony internetowej: 2014-07-07

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

Część dokumentów publikowanych na stronie jest niedostępna ponieważ:

  1. Opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  2. Urząd nie posiada ich wersji elektronicznych, a ich obszerność uniemożliwia przetworzenie do wersji dostępnej cyfrowo lub dostosowanie do dostępności wymaga modyfikacji, do których podmiot nie jest uprawniony,
  3. Dokumenty zostały wytworzone przez inne instytucje,
  4. Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2019 r.
 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika jednostki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Iwona Kozik 
e-mail: gops.lan@op.pl 
Telefon: 33 876 36 99 wew.21

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

  • Budynek jest  przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z trudnościami w poruszaniu się.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym lub kontrastowym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny